Společenská odpovědnost

STÁLE VÍCE LIDÍ HLEDÁ MOŽNOSTI, JAK BÝT BLÍŽE K PŘÍRODĚ A ODPOUTAT SE OD TRENDU URBANIZACE A KONZUMNÍHO ZPŮSOBU ŽIVOTA. ZURI ÚSPĚŠNĚ PŘISPÍVÁ K TOMUTO TRENDU.

 

KOMUNITNÍ PROJEKTY ZURI SE ZAMĚŘUJÍ NA VZDĚLÁVÁNÍ, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, Z ČEHOŽ MÁ UŽITEK CELÁ LOKÁLNÍ VESNICE KENDWA.

Zuri Zanzibar ve spolupráci s místními komunitami, dalšími společnostmi a organizacemi neustále hledá cesty pro zlepšení čistoty životního prostředí a oceánů a pro podporu zaměstnanosti a vzdělávání na celém Zanzibaru.

 

Více informací o našich aktivitách v
ZURI MINDFUL EXPERIENCE BROŽUŘE

PŘIBALTE NĚCO NAVÍC

PŘIBALTE NĚCO NAVÍC

Lidé žijící v našem sousedství nejsou bohatí a životní podmínky a ekonomické příjmy mnoha
z nich jsou velmi nízké. Mnoha rodinám často chybí základní potřeby. Místo toho, abychom darovali peníze jednotlivcům nebo sladkosti dětem, chceme vyzvat naše hosty, aby přinesli konkrétní věcné dary, které nepodporují žebrání či záškoláctví za účelem získávání dárků
od turistů.

 

Pokud máte ve svém zavazadle prostor, zde je seznam některých užitečných položek:

 

• Laptop, školní projektor a přístroj na laminace vč. laminační fólie (použitý nebo nový) pro vyučování na základní škole v Kilindi

• Knihy a učební pomůcky v angličtině, anglické slovníky, psací potřeby a pera

• Edukační hry a hračky pro děti jakéhokoliv věku

• Oblečení a obuv, sportovní oblečení, batohy v dobrém stavu

• Dioptrické brýle, lékárničky, zubní kartáčky a pasty, inhalátory na astma, lékařské knihy

• Jednoduchá zařízení pro měření hladiny krevního cukru s náhradními proužky a jehlami

• Látkové pleny a hygienické vložky (nové, ne jednorázové), stará prostěradla a ručníky

• Odblešovací přípravky pro kočky a psy, malé stříkačky o objemu
  1 ml a malé jehly (23 g) pro veterinární kliniku

• Nástroje, látky a materiály pro ruční výrobu, jako pletací a háčkovací jehlice či příze

 

Všechny dary předáváme místní komunitě prostřednictvím našeho CSR manažera, který dohlíží nad veškerými projekty a zajišťuje komunikaci mezi resortem a obyvateli okolních vesnic. 

ŠKOLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V KENDWĚ

ŠKOLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V KENDWĚ

Úroveň vzdělání v Kendwě je velmi nízká. Ještě donedávna zabezpečovali turistické služby na Zanzibaru povětšinou zaměstnanci přicházející z Tanzanie a dalších zemí, protože místní obyvatelé se potýkali s nedostatečnou kvalifikací.

 

Proto jsme se od začátku snažili připravit na rostoucí požadavky neustále se rozvíjejícího cestovního ruchu na ostrově a již v r. 2015 začali s přípravou projektu Školení v oblasti cestovního ruchu, který vzniknul za spolupráce se Školicím centrem cestovního ruchu v Jambiani (JTTI), jež má za účel poskytnout místním mladým lidem možnost stát se součástí našeho kvalifikovaného týmu.

 

Dnes máme v Zuri několik studentů, kteří již třetím rokem uplatňují své vědomosti a zkušenosti získané dokončením dvouletého studijního programu včetně obdrženého Certifikátu z cestovního ruchu a hotelnictví. Jak studenti, tak jejich učitelé dostávali během školení měsíční stipendium, aby se mohli plně soustředit na tréninkový program. Pevně věříme, že vzdělávání mladých lidí a dosažení slušného živobytí má velký význam pro blaho celého společnosti.

PARTNERSTVÍ S LOKÁLNÍMI VÝROBCI

PARTNERSTVÍ S LOKÁLNÍMI VÝROBCI

Hotely na Zanzibaru poskytují místním výrobcům vynikající způsob jak prezentovat své výrobky návštěvníkům ostrova. Ne vždy se však setkáváme s požadovanou kvalitou či designem, což vedlo k započetí spolupráce s několika místními podniky, které vytvářejí výrobky pro potřeby hotelu i jejich hostů.  Nákupem místně vyráběných produktů podporujeme zaměstnanost a poskytujeme firmám obchodní příležitosti, které mají pro místní komunitu největší užitek.

 

Společnost CHAKO vyrábí recyklované výrobky z odpadních materiálů, které pocházejí převážně z cestovního ruchu. Zvou umělce a řemeslníky, většinou ženy, do své dílny, kde se učí recyklování materiálů, vytváření kreativního designu a umělecké řemeslo. Pracovnice jsou motivovány k tomu, aby samostatně tvořily nové produkty, což zvyšuje jeich sociální a ekonomickou sílu a podporuje udržitelnost.

 

MWANI ZANZIBAR je společensky odpovědný podnik na východním pobřeží Zanzibaru, který poskytuje ženám pracujícím na farmě kultivující mořské řasy příležitost zlepšit jejich osobní životní úroveň a rozvinout ekonomické aktivity, které prospívají celé komunitě. Hosté mohou produkty od Mwani Zanzibar nalézt ve svých koupelnách a také si je zakoupit v Zuri obchůdku s udržitelnými dárky.

 

Naší společnou vizí je snažit se poskytovat hostům mimořádnou kvalitu zboží a služeb a zároveň projevovat vděk Zanzibaru prostřednictvím pozitivních obchodních praktik.

 

 

ZANREC – UDRŽUJME KENDWU ČISTOU

ZANREC – UDRŽUJME KENDWU ČISTOU

Infrastruktura pro nakládání s odpady na Zanzibaru stále není dostatečně rozvinutá a příliš mnoho odpadu zde končí ve volné přírodě. To má neblahý dopad na místní obyvatele, faunu i floru.

 

Odpadové hospodářství a udržování čistého prostředí je jedním z nejdůležitějších komunitních programů Zuri Zanzibar. Naším hlavním cílem je snížit celkové množství odpadu a nakládat s ním zodpovědně. Projekt Udržujme Kendwu čistou byl zahájen v červnu roku 2016 ve spolupráci s firmou Zanrec, která je zodpovědná za provozování komunálního odpadového hospodářství na ostrově. ZURI Zanzibar finančně podporuje vyznačení sběrných míst v okolí vesnice a organizuje skupiny místních žen ke sběru odpadků a udržování čistoty, čímž také zlepšujeme jejich ekonomickou situaci.

 

Cílem projektu „Udržujme Kendwu čistou“  je vypořádat se s rostoucím množstvím odpadu a zhoršujícím se stavem životního prostředí a oceánů. Vzdělávání a zvyšování povědomí o problematice nakládání s odpadky je velkou součástí tohoto projektu. Každý týden se proto pořádají školení, schůzky a diskuse jak ve vesnici Kendwa, tak na základní škole v Kilindi. Naším cílem je chránit přírodní prostředí pro budoucí generace a dále tento projekt rozšiřovat. 

KOMUNITNÍ PROJEKTY

KOMUNITNÍ PROJEKTY

Zuri Zanzibar podporuje iniciativy zaměřující se na zlepšení základních životních podmínek nejen ve vesnici Kendwa, kde se resort nachází, ale i po celém Zanzibaru.

 

Většina rodin v Kendwě kupříkladu nemá ve svých domech zavedenou vodu a elektřinu. Před tím, než byla ve vesnici vybudována studna, museli si místní lidé každý den přinášet vodu z velkých vzdáleností, což společně s ostatními domácími pracemi zabralo - především ženám - tolik času, že už jim téměř nezbýval prostor na studium či další činnosti, kterými by mohli vylepšit svou ekonomickou situaci. 

 

Díky finanční záštitě, kterou Zuri Zanzibar poskytuje místním komunitám, se podařilo vytvořit pro vesničany čistější, zdravější a bezpečnější prostředí pro život. Zajištění vodního zdroje přímo ve vesnici například poskytuje lidem možnost soustředit se nově i na jiné aktivity, než je nošení vody, a zavedení elektřiny do školy umožňuje dětem věnovat se studiu i po západu slunce.

 

Vzdělávání dětí je klíčovou záležitostí každé společnosti. Tím, že podporujeme základní školu v Kilindi, investujeme do budoucnosti místní komunity, a v dalších letech bychom chtěli podporovat i vzdělávání dalších věkových kategorií a pomoci tak zajistit všem obyvatelům lepší životní podmínky.